Klinik RPS

Senin, 22/5-17. Sebagai bentuk tanggung jawab LJM dalam mengimplementai kurikulum KKNI maka diadakanlah semacam klinik atau pendampingan penyusunan RPS (Rencana Pembelajaran Semester), klinik dimasudkan untuk menambah khasanah bagi penyusun kurikulum baik yang masih dalam proses penyusunan maupun yang sudah menyelesaikan penyusunan, didampingi oleh narasumber  Bp. Prof. Dr. Budi Murtiyasa, M.Kom. acara berjalan  dengan sambung menyambung pertanyaan dari peserta, disamping pemeragaan tata susun kurikulum secara display juga dipaparkan sejumlah kekurangan dari para penyusun RPS sebelumnya terutama dalam pemilihan kata maupun kalimat, demikian pendapat dari tim kurikulum ibu Nur Hidayati, Ph.D.

 
Copyright © 2012 LJM-UMS